Haute Couture & Gender

Two exhibition rooms at Artten, Artillerigatan 10, are transformed into a studio where three artists through installation, workshop and the staged work “Construction Worker” are questioning gender stereotypes. Considering the clothing’s role in identity formation, an Oscar dress worn by a Swedish woman during the Oscars this year is on display. Through an open collective embroidery the audience is invited to an interactive discussion on the female in the social, historical and cultural context. Contribute to the project by bringing with you an object that you associate with femininity.
PROGRAM
18:00 Opening of the group exhibition Haute Couture & Gender.
19:00 Performance: Construction Worker
21:00 Performance: Construction Worker
PLACE
Address: Artillerigatan 10
Subway: Östermalmstorg
About L.Christeseva:
The theme is very closely related to the artist L.Christeseva whose artistic investigaton is based on her own experience of how it is to be a woman in different cultures. Working at the juncture between art and fashion, L.Christeseva brings on stage toiles from the fashion industry, providing thereby an opportunity for the public to observe how different cultures can bring changes into the concept of femininity, into our own stance and understanding of us as individuals.
About Lotta Grimborg:
The artist Lotta Grimborg explores what happens if you move femininity of the female body to objects. Her objects and sculptures can be seen as a tool to identify the feminine masquerade, a masquerade that we all participate in. With these objects she explores the relationship between the social and the physical body, the exterior, the political and the personal that constantly confront each other. A surface that is changing, affected by the norms and of which room we are in.
About Johan Lundin:
Johan Lundin’s work imitates theatrical techniques as a critical gender strategy. Staged characters expands the idiom of drag performance by highlighting an oppressive gender and sexuality system, shaping the expression of its subversion and broadening the understanding of imitation. The staging makes us aware of our everyday automatic choreography and allows us to control it, play with it and benefit from it.
Participants Haute Couture & Gender:
L.Christeseva, artist, curator, http://www.christeseva.com
Johan Lundin, artist, http://www.johanlundin.com/
Lotta Grimborg, artist, http://www.lottagrimborg.se
Elena Outila, designer, http://www.bylo.se
Rafa Sal, curator for workshop, fashion studies
Ekaterina Kalinina, curator, media and communications, post doc. Södertörn University
Charlotte Dahl, curator, art historian
Maria Karin Walczuk, artist, video documentation
Participants Construction Worker:
Choreography: Johan Lundin
Performers: Anna Bontha, Britta Olsson, Nefeli Ikonomou and Johan Lundin
Costumes: Johan Lundin and Maria Aronsson
Set Design / Sculpture: Ludmilla Christeseva, Lotta Grimborg and Elena Outila
Sound: Olof Svenblad
Om utställningen:
Två utställningsrum på Artten, Artillerigatan 10, transformeras till en studio där tre konstnärer genom installation, workshop och det iscensatta arbetet “Construction Worker” ifrågasätter genusstereotyper. Med tanke på klädernas roll i identitetsskapande presenteras en Oscarsklänning som bars av en svensk kvinna under Oscarsgalan i år. Genom ett öppet kollektivt broderi bjuds publiken in till en interaktiv diskussion om det kvinnliga i social, historisk och kulturell kontext. Bidrag till projektet genom att ta med dig ett objekt som du förknippar med kvinnlighet för att lämna detta i utställningsrummet.
Om L.Christeseva:
Temat står väldigt nära konstnären L.Christeseva som delar med sig av sin erfarenhet om hur det är att vara en kvinna i olika kulturer. I sin installation blandar hon mode och stereotyper. Hon leker med toile – den första versionen av haute-coutureklänningar som slängs bort när modedesignerna är klara med sin idé och sina ändringar.
Om Lotta Grimborg:
Konstnären Lotta Grimborg undersöker i sitt arbete vad som händer om man förflyttar femininiteten från kvinnokroppen till objekt. Hennes objekt och skulpturer kan ses som verktyg för att identifiera den feminina maskeraden, en maskerad som vi alla deltar i. Med dem utforskar hon relationen mellan den sociala och den fysiska kroppen, det yttre, det politiska och det personliga som ständigt krockas. En yta som är föränderlig, som påverkas av normer och av vilket rum vi befinner oss i.
Om Johan Lundin:
Johan Lundins arbete imiterar teatrala metoder som en genuskritisk strategi. Iscensatta karaktärer utvidgar begreppet drag performance genom att synliggöra ett förtryckande genus- och sexualitetssystem, forma uttrycket för dess subversion och bredda förståelsen för imitation. Iscensättningen gör oss uppmärksamma över vår vardagliga, automatiska koreografi och tillåter oss att kontrollera den, leka med den och dra nytta av den.
Medverkande Haute Couture & Genus:
L.Christeseva, konstnär, kurator, http://www.christeseva.com
Johan Lundin, konstnär, http://www.johanlundin.com/
Lotta Grimborg, konstnär, http://www.lottagrimborg.se
Elena Outila, modeskapare, http://www.bylo.se
Rafa Sal, kurator för workshop,modevetare
Ekaterina Kalinina, kurator, media och kommunikation, post doc. Södertörn högskola
Charlotte Dahl, kurator, konstvetare
Maria Karin Walczuk, konstnär, videodokumentation
Medverkande Construction Worker:
Koreografi: Johan Lundin
Performers: Anna Bontha, Britta Olsson, Nefeli Ikonomou och Johan Lundin
Kostym: Johan Lundin och Maria Aronsson
Scenografi / Skulptur: Ludmilla Christeseva, Lotta Grimborg och Elena Outila
Ljud: Olof Svenblad